Novinky na kolejišti 2016-2017

Návštěvníky našeho webu po letech jistě potěší malá novinka formou malé reportáže přibližující vývoj stavebních prací na našem modelovém kolejišti v uplynulých dvou letech. Bohužel času na vývoj webu se mnoho nedostává a tak se to nyní pokusím alespoň trochu napravit.

Pozorný návštěvník si jistě z našich krátkých filmů na youtube všimnul postupných proměn, jež kolejiště v posledních letech prodělalo. Myslím však, že by nebylo špatné, abychom si zde tyto změny představili a já o nich v krátkosti pohovořil, zvlášť když se navíc v letošním roce uzavírá desetileté jubileum, kdy byla stavba kolejiště započata.

2016

V roce 2016 bylo rozhodnuto o postupné "revitalizaci" stanice. Některá místa sice nebyla úplně dokončena, což dokládají i snímky z dřívějších let, ale nové technologie pro tvorbu krajiny nabízejí zase jiné možnosti a přibližují tak výsledek práce více realitě. Základem byla výstavba nové nástupištní hrany mezi 1. a 3. staniční kolejí (po dopravní stránce) pomocí stavebních dílů od firmy JM detail o délce 200cm. Do budoucna je v plánu také výstavba obdobného nástupiště náležící k 3.koleji.

Pohled z ptačí perspektivy na oplocený areál traťovky (všechny fotky v článku jsou zmenšeny vzhledem k možnostem webových stránek, fotky v plné velikosti jsou umístěny v galerii pod článkem)

Stavba pokračovala zkrácením 5.kusé koleje sahající téměř až k výpravní budově, která byla původně zamýšlena pro odjezdy osobních vlaků vedených motorovým vozem a pro odstavování spěšninových vozů. Z tohoto plánu však bylo upuštěno a v původních prostorách bylo vybudováno zázemí zdejší "traťovky" ŽSR. Zde se na chvíli pozastavím...

Oplocený areál traťovky není vybudován podle reálné předlohy, pouze jsem se inspiroval dostupnými zdroji. Zázemí zdejších pracovníků ŽSR tvoří modernější typ stavby (80. léta) nabízený výrobcem KB model. Je jím vršovická trafostanice, která mi pro tento účel přišla jako nejvhodnější. Nemám sice fotografie z její stavby avšak mohu prohlásit, že se jedná o jednoduchou stavbu, kterou zvládne bez větších obtíží a trochou šikovnosti a umu snad každý průměrný modelář. 

Stavebnice budovy je dodávána jako nebarvená a po sestavení všech stěn je vhodné zatmelit rohy budovy, jinak budou vidět jejich zámky a bude jima prosvítat světlo. Barvu omítky jsem zvolil v odstínu RAL 7038 (šeď achátová), která byla následně patinována neutral washem od MIGu. Podezdívka budovy byla pak stříkána barvou Agama 26M a doplněna pigmentem v odstínu cihla.

Střecha, resp. její opláštění není u stavebnice vyřešeno, proto jsem se rozhodl si udělat střechu sám. Pro stavby s rovnou střechou je typická asfaltovaná střecha, která je tvořená několika modifikovanými asfaltovanými bloky, které se pomocí hořáku rozvinují po střeše. Pro stavbu střechy jsem použil na stejnou délku nařezané pásy smirkového papíru hrubosti 400 a těsně u sebe je lepil k podkladu. Práce byla uzavřena její patinou, dosazením oplechování (vytvarovaným tenkým pásem papíru) a dosazením bleskosvodu, který byl naohýbán a spájen z drátu průměru 0,3mm.

Samostatnou kapitolu tvořil interiér budovy. Nechtěl jsem jít směrem kdy bude vnitřní vybavení budovy utajováno našemu zraku, chtěl jsem areálu traťovky vdechnout život a vytvořit dílnu pro traťové dělníky a pracovníky oprav zabezpečovacího zařízení. Jak se mi to podařilo vystihnout můžete posoudit v následujících záběrech:

Ponk je stavba samo domo z 1mm silné plastové destičky, skříň je z produkce ES Pečky a velmi pěkné dílenské vybavení jako soustruh, stojanová vrtačka, kotoučové brusky, svěráky apod pochází ze setu od firmy Preiser kar.č. 17185. Vše ale bylo nutno patřičně povrchově upravit, neboť jsou tyto díly dodávány nesestavené a v barvě plastu.

 

Nedílnou součástí podoby interieru této stavby je její vnitřní i vnější osvětlení. V dílně jsem chtěl dosáhnout efektu zářivkového osvětlení, proto byly použity SMD LED diody v teplotním odstínu studená bílá. Vnější osvětlení je umístěno pod zastřešenými částmi budovy a je zajištěno teple bílými závěsnými lampami od firmy JMdetail.

Objekt je oplocen 2m vysokým leptaným plotem od firmy Modelscene doplněný otevíratelnou bránou pro vjezd drážních vozidel (brzy bude dosazen i servopohon pro každé křídlo zvlášť tak, jako to mu je u brány ke zbrojení v depu) a dalšími podružnou bránou a dvěma bránkami (taktéž v nabídce). Na důkaz přítomnosti vandalů je v zadní části areálu za budovou přestřihaná část plotu, jež na fasádě budovy dokládají stopy po jejich nočním řádění. Tuhle činnost sice neuznávám, ale na druhou stranu je to další detail, který kolejiště více přibližuje reálnému životu.

Pracovních postupů na vytvoření graffitů na modelech je několik. Lze to mj. řešit předem připraveným obtiskem vytištěným na obtiskový papír laeserovou tiskárnou nebo i také jinak... Jak to vlastně dělám já, si však nechám na článek nebo spíš na fotonávod na příště, neboť pracovní postup je poměrně složitý a není předmětem dnešní reportáže.

Areál je krom toho samozřejmě vybaven kusou kolejí o užitečné délce 270mm ukončenou betonovým šturcem. U koleje i okolní skladovací plochy jsou použity betonové panely s různými tvarovými úpravami a betonová dlažba od firmy JM detail

Šturc je opět samo domo. Zde jsem se inspiroval konkrétní předlohou, kterou jsem si vyfotil v otrokovickém depu. Jádro tvoří styrodur opracovaný na potřebnou velikost, doplněný přesně vyřezanými stěnami ze smirkového papíru hrubosti 400 a nalepenými na styrodurový základ. Nárazníky bývaly na šturcech různých typů a velikostí, nejčastěj se jednalo o kulaté nárazníky ze starých nákladních vozů. Na dráze však výjimkou nebyly ani malé hranaté nárazníky, tak jako v mém případě. Zde pocházejí z náhradních dílů Roco a jejich desky jsou lepty od pana Banka. Následovala už jen povrchová úprava barvami Tamyia, neutral washem od MIGa a vodou silně zředěnou žluto-zelenou temperou znázorňující ulpívající mech ve spodní části šturcu. Zbývalo už jen doplnit pár malých trsů prorůstající trávy, zde použity zbytky foliáže Modelscene F401, k plotu doplnit atraktivní všudy přítomné kopřivy a na kolej odstavit nějaké pěkné vozidlo :)

Ale protože jsme na koleji traťovky a ještě navíc na východním Slovensku, je zapotřebí se tak i chovat a doplnit nějaký ten bordel pro potěchu oka. Ve stanicích či podobných objektech tomu mému se můžeme často setkat s různým nepořádkem souvisejícím s dráhou, ať se již jedná o shnilé, vytrhané pražce, které se zde nahromadily během výluky nebo naopak na výluku připravené nové. A právě takovým krásným detailem náš trh obohatila firma Modelscene. Sada obsahuje 50ks pražců s vyvrtanými dírami na upevňovadla v různých stádiích rozkladu vč. i několika kusů nových pražců. Zbývá je jen vhodně seskupit a povrchově upravit. Nemusíme však dělat jen hromadu shnilých pražců, můžeme pomocí nich znázornit i vytrhaná kolejová pole, které zde traťáci zapomněli po výluce. Často se lze potkat také se starými betonovými panely z nástupišť, složeným starým i novým štěrkem, kovovými bednami s upevňovadly či odřezky kolejnic nebo několika kolejovými pruty. Stačí se jen inspirovat tím co lze vidět v provozu.

Kulisu traťovky už jen doplňují dva nové speciální vozy od firmy Albert model typu Choperdozátor. Pěkný článek o těchto vozech naleznete zde

 

2017

V tomto roce bylo navázáno na postupující revitalizaci stanice. Další fází se stala výstavba nové výpravní budovy a odstranění stávající od Auhagenu. U nás i na Slovensku se můžeme setkat s celou řadou typizovaných budov, které jsou od sebe ale odlišné, neboť vznikaly v různých časových obdobích. V této souvislosti navíc před vznikem ČSR v roce 1918 existovalo na tehdejším území Rakouskouherska spousta soukromích železničních drah, které byly posléze znárodňovány. Z toho důvodu mělo mnoho tratí (a do dnes ještě má) postavených v letech 1870 až 1940 své osobité typizované budovy, které bychom jinde nenašli. Týká se to většinou však menších stanic, kde není tak velký objem cestujících. Ve velkých stanicích jako je např. Banská Bystrica (1951) nebo Zvolen osobná stanica (1959) byly během let postaveny nové výpravní budovy.

A protože naše kolejiště je orientováno do hornatých tratí středního Slovenska, kde je právě menší objem cestujících, padlo rozhodnutí na nějaký starší typ staniční budovy. Zcela typická budova, která by úplně odpovídala zdejší architektuře však v nabídce výrobců staveb není a do její stavby na vlastní pěst jsem se pouštět nechtěl. V nabídce firmy Igra model (dříve Šikulové), jsem ale objevil budovu, která tyto rysy alespoň částečně nesla, a tak rozhodnutí bylo jednoznačné. Pořídil jsem stavebnici staniční budovy Jemnice, kterou si pak dále upravím.

Současná podoba nové výpravní budovy, která je momentálně ve výstavbě

Dále se do mého zorného pole dostalo opět "rušňové depo", konkrétně 5. kolej za rotundou a její přilehlé okolí. Část modulu depa, která patří k těm na našem kolejišti nejstarším, jsem se rozhodnul "revitalizovat", neboť zde bylo mnoho nedostatků z prvopočátků stavby, kde jsme se teprve učili tvořit krajinu. Byl zde také zbytečně nevyužitý prostor, který naskýtal možnost vytvoření nového zázemí depa. "Hudbou budoucnosti" je i náhrada již po mnoho let nevyužívaného zauhlovacího výtah, jeho místo by časem měl zaujmout vodní odpor z plešiveckého depa.

Z fotky, která pochází z roku 2013 je dobře patrné jak původně 1. a posléze i 5. kolej v depu vypadala. Zjevná je i podoba původního zbrojení nafty.

Původní terén kolem 5. koleje depa byl "vybágrován" a práce mohly začít. Okolo koleje byla vybudována nová skladovací plocha, která bude depu sloužit k dalšímu uložení potřebného i již nepotřebného materiálu. Jelikož při opravách HV v depu je mnohdy zapotřebí použití jeřábu např. při opravách motoru, výměně hlav válců, vložek, pístů apod., bude tato kolej převážně sloužit tomuto účelu. Do oka mi padnul tzv. kozový jeřáb nabízený firmou ES Pečky, který je v lokomotivních depech často k vidění.

Zde např. podobný typ jeřábu (vnitřní provedení bez stříšky) na hale oprav v PJ Valašské Meziříčí

Zakoupený model jeřábu jsem si však rozhodně musel upravit, neboť by ve stávající podobě působil jako pěst na oko. Prvně došlo k jeho přestříkání šedou barvou RAL 7005, doplněnou i několika kapkami bílé RAL 9010 znázorňující vyblednutí nátěru. Nosníky jeřábu jsem opatřil obtiskem výstražných pruhů od pana Pohořelého a příslušné součásti jako např. motor a hák jeřábu opatřil novým nátěrem. Následovala patina již výše zmíněným neutral washem a dark washem od MIGu, která propůjčila modelu jeho zašlý vzhled. Plechová střecha jeřábu byla opatřena patinou barvami Tamyia XF9 a XF64, silně zředěnou XF64 pak byl jeřáb přestříknut kompletně. Po té jsem si ještě vytisknul na samolepící papír příslušné bezpečnostní tabulky a tabulku nosnosti jeřábu. Předloha jeřábu je konstruována jako samohybná, proto jsem si ještě nařezal kolejnice, po kterých se jeřáb bude pohybovat.

Vedle skladovací plochy byla ještě umístěna unibuňka (JM detail), ta bude sloužit zdejším pracovníkům oprav rychloměrů a VZ ke skladování materiálu.

Na závěr již jen doplním, že okolní vegetaci, tak jako tomu bylo před rokem u traťovky, jsem provedl natrháním zbytků foliáže Polák 4703 a místy, popř. i úplně ji nahrazoval travními drny od ModelScene F513. Nová foliáž travních drnů F513 se mi osvědčila na výbornou a určitě ji budu používat i do budoucna.

 

Plány pro další výstavbu či úpravy kolejiště pro příští rok jsou naplánovány, otázkou je již samotná realizace vzhledem k časovým možnostem. Tímto článkem se s příznivci našeho modelového kolejiště pro dnešek loučím a doufám, že se mi do budoucna bude dařit připravovat další zajímavé reportáže :)

 

© Petr Hanko, 12/2017

 

Fotogalerie: Novinky na kolejišti 2016-2017

/album/fotogalerie-novinky-na-kolejisti-2016-2017/p-20171216-133709-jpg1/
/album/fotogalerie-novinky-na-kolejisti-2016-2017/p-20171220-162606-jpg1/
/album/fotogalerie-novinky-na-kolejisti-2016-2017/p-20171220-162622-jpg1/
/album/fotogalerie-novinky-na-kolejisti-2016-2017/p-20171220-162755-jpg1/
/album/fotogalerie-novinky-na-kolejisti-2016-2017/p-20171220-162529-jpg1/
/album/fotogalerie-novinky-na-kolejisti-2016-2017/p-20171220-162655-jpg1/
/album/fotogalerie-novinky-na-kolejisti-2016-2017/p-20171220-162447-jpg1/
/album/fotogalerie-novinky-na-kolejisti-2016-2017/p-20171220-162820-jpg1/
/album/fotogalerie-novinky-na-kolejisti-2016-2017/p-20171216-133114-jpg/
/album/fotogalerie-novinky-na-kolejisti-2016-2017/p-20171210-213424-jpg/
/album/fotogalerie-novinky-na-kolejisti-2016-2017/p-20171210-213518-jpg/
/album/fotogalerie-novinky-na-kolejisti-2016-2017/p-20171210-212953-jpg/
/album/fotogalerie-novinky-na-kolejisti-2016-2017/p-20171216-133303-jpg1/
/album/fotogalerie-novinky-na-kolejisti-2016-2017/p-20171216-133555-jpg1/
/album/fotogalerie-novinky-na-kolejisti-2016-2017/a39173560961-7ecc4ee143-o-jpg/
/album/fotogalerie-novinky-na-kolejisti-2016-2017/p-20171220-163032-jpg1/
/album/fotogalerie-novinky-na-kolejisti-2016-2017/dsc-0217-jpg/
/album/fotogalerie-novinky-na-kolejisti-2016-2017/p-20171220-163521-jpg1/
/album/fotogalerie-novinky-na-kolejisti-2016-2017/a38466316944-1ec5e65987-o-jpg1/
/album/fotogalerie-novinky-na-kolejisti-2016-2017/p-20171223-143710-jpg1/
/album/fotogalerie-novinky-na-kolejisti-2016-2017/p-20171223-143757-jpg/
/album/fotogalerie-novinky-na-kolejisti-2016-2017/a754-054-5-pod-jerabem-v-depu-noc-jpg/
/album/fotogalerie-novinky-na-kolejisti-2016-2017/a754-054-5-pod-jerabem-v-depu-jpg/

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.